Jak się przygotować do bezstresowych Świąt?

Dzielenie się opłatkiem w czasie Wigilii Świąt Bożego Narodzenia ma bardzo stary rodowód. Opłatki są pozostałością po chlebach ofiarnych składnych na ołtarzu. Chleby ofiarne świecono i rozdawano podczas komunii świętej. Chleby ofiarne były symbolem jedności i miłości. Właśnie nasz opłatek stał się takim chlebem ofiarnym. Według księdza Wysockiego dzielenie się nawzajem opłatkiem w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia oznacza wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy ,że ostatni nawet kawałek chleba należy podzielić między bliskich.

Opłatek zbliża, łączy i jedna ludzi. Wigilia , ta dawna, była wyjątkowa pod tym względem, że przy jednym stole siedział parobek i gospodarz. W normalny dzień, taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. Według tradycji, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia wygasały wszystkie umowy o pracę. Parobek chociaż przed krótka chwilę przestawał być sługa gospodarza. 26 grudnia, w dzień św. Szczepana parobek zostawał na nowo zatrudniony. Przynajmniej przez okres Wigilii i Bożego Narodzenia parobek był wolnym człowiekiem.