Historia związana ze Świętami Bożego Narodzenia

Każdy z nas lubi oglądać Jasełka. Jest to przedstawienie, tematycznie związane z narodzinami Pana Jezusa i zawsze wystawiane w okresie Świat Bożego Narodzenia. W czasie Wigilii czytamy fragment Pisma Świętego mówiący o narodzeniu, a potem możemy te scenę zobaczyć w Jasełkach. Rozpoczynają się one zawsze scena zbudzenia pasterzy przez aniołów. Jak wiemy, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, wspominamy to wydarzenie w kolędach i na Pasterce.

Zawsze też jest w Jasełkach scena na dworze króla Heroda, jest śmierć krążąca wokół jego tronu, która kosą ścina mu głowę. Występuje tam też diabeł, który namawia króla Heroda, do zamordowania dzieci w Betlejem. Jakże jasełka podnoszą powagę Świąt Bożego Narodzenia. Z jakim zainteresowaniem wcielają się w aktorów dzieci szkolne, bo przeważnie one grają w jasełkach. Wigilia i Święta Bożego narodzenia, to nie tylko czas jasełek, ale również czas śpiewania kolęd i pastorałek. Najdawniejsze kolędy, które znamy pochodzą z wieku XV, a najpopularniejsza z nich, to kolęda: Anioł pasterzom mówił